Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski


Jego Ekscelencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Pan Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski

Pan Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz Jej Ekscelencja Premier Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz

Postulat w sprawie uznania aktu ludobójstwa na narodzie czerkieskim

W XVIII i XIX wieku, znaczna część ludności czerkieskiej została wymordowana w trakcie dokonanej na niej czystki etnicznej mającej na celu przejęcie naszej ojczyzny Czerkiesji przez Imperium Rosyjskie. Ocalali zostali masowo wypedzeni ze swojej ziemi i zmuszeni do życia na wygnaniu. Zgodnie z zamierzeniami Imperium Rosyjskiego, setki tysięcy z nich nie przeżyły podróży. Haslo władz i generalów rosyjskich głosiło: „Imperium Rosyjskie potrzebuje ziemi Czerkiesów, a nie samych Czerkiesów.”.

Po wypędzeniu w 1864 r. represje nie ustaly; pod rozmaitymi pretekstami i na różne sposoby część ludności czerkieskej, której udało się pozostać na ojczystych ziemiach była nadal prześladowana. Potwierdzają to liczne dokumenty z archiwów i zeznania swiadków.

Dziś w Czerkesji pozostala jedynie jedna dziesiąta oryginalnej ludności, tj. około 700 tys. osób rozproszonych i podzielonych na historycznych ziemiach. Czerkiesi, choć stanowią jeden naród, zostali skazani na funkcjonowanie w ramach sztucznie utworzonych przez ZSRR, a następnie Federacje Rosyjska jednostkach polityczno-administracyjnych, których nazewnictwo sugeruje odizolowane od siebie i różnorodne narodowości.

Obecnie, w wyniku ludobójstwa i wypędzenia, 90% Czerkiesow z konieczności żyje rozproszonych w ponad 50 różnych krajach z dala od rodzimych ziem. Czerkiesi żyjący na wygnaniu mają znikome możliwości i prawa utrzymywania kontaktów z

ojczyzną; zostało im odebrane podstawowe prawo każdego człowieka do życia w kraju przodków. Federacja Rosyjska konsekwentnie uniemożliwia powrót czlonków diaspory czerkieskiej na jej historyczne terytorium, nawet w pilnych i nie cierpiących zwloki przypadkach. Tocząca się na terenie Syrii wojna domowa pozostawila czerkiesow w środku zaciętych walk, lecz nawet podania uzasadnione zagrożeniem życia są odrzucane przez Federacje Rosyjską.

Poruszający tzw. „kwestię czerkieską” aktywiści, działający w sposób pokojowy i legalny, padają ofiarami przesladowań, jawnych bądź ukrytych zastraszeń oraz innych form nacisku.

Parlamenty Republiki Kabardyno-Balkarii i Republiki Adygei będące jednostkami administracyjnymi Federacji Rosyjskiej przyjęły uchwały odpowiednio 7 lutego 1992 r. (№977-XII-b) i 29 kwietnia 1996 r. (nr 64-1) o potępieniu ludobójstwa dokonanego na Czerkiesach w trakcie wojny rosyjsko-czerkieskiej i zwróciły się do rządu rosyjskiego o uznaniu tej zbrodni.

Gruzja, na wniosek narodu czerkieskiego, uznala fakt ludobójstwa dn. 20 maja 2011 r. jako pierwszy spośród czlonkow ONZ.

Zgodnie z uchwałą parlamentu gruzińskiego, Imperium Rosyjskie w czasie wojny trwającej w latach 1763-1864 dokonało czystki etnicznej na ludnosci czerkieskiej i osiedliło na jej terenach inne grupy etniczne (ludność rosyjską). W ramach ukarania cywilów, żołnierze rosyjscy wymordowali, zaglodzili i zarazili celowo śmiertelnymi chorobami zakaźnymi znaczną cześć rdzennej ludności tych ziem.

Parlament gruziński, w oparciu o IV Konwencje Haska z dn. 18 października 1907 r. i Konwencje ONZ w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r., uznal działania Imperium Rosyjskiego na terenach Czerkiesow za ludobójstwo.

Żyjacy w różnych częściach swiata działacze czerkiescy i ich zwolennicy dn. 21 czerwca 2014 r. zwolali konferencję w sprawie nagłośnienia ludobójstwa czerkiesów, w wyniku postanowień której został wystosowany oficjalny list to rządu Ukrainy o uznaniu powyższej zbrodni za fakt. W odpowiedzi z dn. 07 lipca 2014 r. ukraińskie MSZ

poniformowalo, iż Jego Ekscelencja Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko udzielił Ministerstwu odpowiednich instrukcji, a także o przedstawieniu w ukraińskim Parlamencie przez Pana Posla Olega Ljaszko projektu ustawy nr 4203 o uznaniu ludobójstwa Czerkiesów. Celem powyższej ustawy – jak wyjaśniono w liście – ma byc “zbadanie w oparciu o naukowe i historyczne dowody problemu ludobójstwa Czerkiesow mającego miejsce w latach 1763-1864 i dokonanego przez Imperium Rosyjskie w ramach polityki kolonialnej”.

W Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey samorządy miast Wayne, Prospect Park i Haledon uznaly odpowiednio 21 maja 2014 r., 19 lipca 2014 r. i 17 lipca 2014 r. istnienie niezbitych dowodow dokonania ludobójstwa narodu czerkieskiego.

Problem czerkieski powstal w wyniku ludobójstwa i wypędzenia, a odpowiedzialność za jego rozwiązanie leży po stronie Rosji. Federacja Rosyjska nawet w XXI w. na wielu płaszczyznach nadal działa w oparciu o modus operandi Imperium Rosyjskiego. Okupacja znajdującego się na terenie Ukrainy Krymu oraz propaganda szerzona wśród rosyjskojęzycznej ludności na wschodzie Ukrainy są środkami w drodze do celu, jakim ma być zajęcie całej Ukrainy, jak również zagrożenie Polsce. Ku oburzeniu społeczności międzynarodowej. Federacja Rosyjska pielęgnuje tradycje rodem z minionej epoki, w tym „rozrostu przez podbój i okupacje”.

Na tym etapie należy wspomnieć o wysoce cenionej przez naród czerkieski i mającej głębokie korzenie w historii obu narodów tradycyjnej solidarności z Polakami.

Polska została zaatakowana najpierw w 1795 r., a następnie 1 wrzesnia 1939 r. stając tym samym przed realnym zagrożeniem wymazania z kart historii. Znajdująca się pod okupacją rosyjska Polska dwa razy – raz w 1830 r., a drugi raz w 1863 r. – podniosla swój sztandar wolności w akcie buntu przeciw despotyzmowi Rosji. Zarówno Polska jak i Czerkiesja walczyly w tym okresie z tym samym wrogiem; cześć patriotów polskich opuszczając republiki rosyjskie i kraje emigracji stanela z Czerkiesami ramie w ramie w walce o wolność. Polsko-czerkieska solidarnosc nie ograniczala się jednak wyłącznie do sfery militarnej – wielu Polaków przyczyniło się do modernizacji i poprawy warunków zycia na ziemiach czerkieskich, a także zalożyla tam rodziny tworząc wiezi rodzinne pomiędzy obydwoma narodami.

Polscy patrioci udzielali Czerkiesom także wsparcia politycznego, finansowego oraz duchowego. W historii narodu czerkieskiego szczególnie ważne miejsce zajmuje Adam Czartoryski. Czcimy pamieć polskich ochotników i ich dowódcy Teofila Lapinskiego, którzy aktywnie uczestniczyli w ostatnim okresie czerkieskiej wojny o niepodległość. To bezcenne dziedzictwo przyjaźni miedzy narodami trwale zapisalo się w pamięci Czerkiesow i do dziś jest niejednokrotnie wspominane.


Należy zauwazyć, ze sam Marszalek Jozef Pilsudski bedacy wybitnym przywodcą podkreslal niejednokrotnie konieczność współpracy miedzy narodami zniewolonymi przez Rosje. Dokonujac reform w latach 1920 i 1930 obudzil w tych narodach ducha prometejskiego, dzięki czemu w 1989 r. Polska nie tylko odrodzila się, ale także wraz innymi krajami Srodkowej i Wschodniej Europy została członkiem NATO i Unii Europejskiej. Ruch ten przyczynil się także do dynamicznego rozwoju Ukrainy i Gruzji, które staly się nowoczesnymi państwami.

W dniu 22 listopada 2007 świetej pamięci Pan Prezydent Lech Kaczynski wziął udział w uroczystościach w Tibilisi i wzniosl tam pomnik Prometeusza by upamiętnić jego ducha wciąż zyjacego na Kaukazie. Gruzja, w której stolicy stanal pomnik Prometeusza uznała za fakt ludobójstwo dokonane na narodzie czerkieskim w 2011 r. My także wierzymy, iż pewnego dnia postawimy wlasny pomnik Prometeusza w naszej niepodleglej stolicy. Jako naród, którego większość rozproszona jest po całym swiecie, a garstka pozostala na ojczystej ziemi zyje rozbita na plemiona, nieustannie uciskany przez Kreml uważamy, ze ruch prometejski umożliwi naszemu glosowi dotarcie do krajów Zachodu.

"Za naszą i waszą wolność" – zwracamy się z prośbą o uznanie przez Rzeczpospolita Polska ludobójstwa dokonanego na naszym narodzie.

Z poważaniem, Wnioskodawcy

1. HAPİ CEVDET YILDIZ- BANDIRMA/TURCJA,Historyk,Pracownik Naukowy,Autor Strony Cherkessia.net

2. MAHMUT Bİ- BURSA/TURCJA,Historyk, Naukowiec,Autor Strony Cherkessia.net

3. KHUADE ADNAN – MAYKOP/CZERKİESJA ,Reprezentant Organizacji Patrioci Czerkiesji.

4. ADEL BASHQAWI – Amman/JORDAN,Działacz Organizacji Czerkesja.

5. IYAD YOUGHAR- STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,Prezydent Międzynarodowej Rady czerkieskiej.

6. ALMİR ABREG-Historyk -MAYKOP/ Czerkiesja

7. AÇUMIJ HİLMİ ÖZEN- MAYKOP/CZERKİESJA ,Autor Strony Cherkessia.net

8. KUBE NURHAN FİDAN – STAMBUŁ/TURCJA,Autor Strony Cherkessia.net - Rzecznik Prasowy.

9. ŞALAXHO RAGIP METE - SAKARYA/TURCJA, Nauczyciel, Czerkes Patriota.

10. KABARD ANDZOR- Czerkies Działacz – MOSKWA /FEDERACJA ROSYJSKA

11. BEŞTO ASLAN -Czerkies Działacz - NALÇİK /Czerkiesja

12. ANDZOR AHAHOV- Czerkies Działacz- NALÇİK/Czerkiesja

13. ÇEŞ RUSLAN- Koordynator - Stowarzyszenia czerkieskiego- NALÇİK/Czerkiesja

14. HABRAÇÖ MURAT ÖZDEN -STAMBUŁ/TURCJA, Maltepe Prezes Stowarzyszenia czerkieskiego.

15. HUŞT SEMİH AKGÜN – STAMBUŁ/TURCJA ,Pisarz, Działacz Organizacji Patrioci Czerkiesja.

16. Dr. ÖMER AYTEK KURMEL -STAMBUŁ/TURCJA Naukowiec,Autor Strony.Cherkessia.net

17. ZOHER THAWCHO -IZRAEL/KFAR KAMA, Centrum Kultury czerkieskiej.

18. Dr. KARDEN MURAT YILDIRIM - STAMBUŁ/TURCJA, Adwokat, Rzecznik Prasowy Organizacji Patrioci Czerkiesja.

19. JADE WUMAR DENİZ – SAKARYA/TURCJA, Edytor Strony Cherkessia.net 20. HATKO VURAL BAYRAM - STAMBUŁ/TURCJA-Autor strony Cherkessia.net

21. ÇUŞHA WUMAR- İZMİR/TURCJA, Filolog, Pisarz Strony Czerkesja.

22. YEŞI MUSTAFA SAADET- STAMBUŁ/TURCJA,Wiceprzewodniczący Partii Demokracji pluralistycznej.

23. BALKAR SELÇUK- VAN/TURCJA, Wykładowca - Pisarz.

24. GINA HABOUKH -STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,Działacz czerkieski.

25. THATL SACİT TUNÇ- STAMBUŁ/TURCJA, Maltepe Członek Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

26. HATX YALÇIN KARABULUT- STAMBUŁ/TURCJA, Maltepe Członek Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

27. ŞOGEN FARUK ARSLANDOK -STAMBUŁ/TURCJA, Bankowiec.

28. ŞEWLOK ERDİNÇ ÜNSALAN-K.MARAŞ/TURCJA,Pisarz strony Cherkessia.net

29. THAĞUŞE EMRE AKCAN -SAKARYA/TURCJA,Działacz Organizacji Partii Czerkiesja .

30. KALEKUTE ENVER SAĞLAM -STAMBUŁ/TURCJA,Pisarz, Gaziosmanpaşa Adıge Khase- Członek Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

31. MIQOD NAHİDE DEMİR AYBAT – KONYA/TURCJA, Konya Prezes Zarządu Stowarzyszenia czerkieskiego.

32. ŞAŞ’E ASLAN – MAYKOP/ÇERKESYA,Dziennikarz , Redaktor naczelny Natpressru.info.

33. TSEY YILMAZ DÖNMEZ- AMASYA/TURCJA ,Wiceprezes Stowarzyszenia Komunikacji językowej Adıge.

34. HAK’AŞE ERKAN BATIR - KAYSERİ/TURCJA, Adwokat,Pisarz Strony Gusips.net .

35. MELGOŞ İLHAMİ DEMİR- TOKAT/ TURCJA,Prezes Stowarzyszenia Kozlu Kafkas .

36. Dr. YETKİN İNANÖZ- STAMBUŁ/TURCJA, Adwokat

37. KHUAKO FEHİM SARAÇ- STAMBUŁ/TURCJA,Dyrektor

38. ÖMER PİHAVA- PARYZ/ FRANSA

39. KUEKUE CANER -KAYSERİ/TURCJA,Działacz Organizacji Patrioci Czerkiesja.

40. MURAT DEMİRHAN- ANKARA/TURCJA, Doktor,Inżynier Budownictwa.

41. SHEWCEN ÖMER ERKAN-MUNİCH/NİEMCY,Członek Zarządu Stowarzyszenia Tscherkessische İnstitut München.

42. YEKUAŞ YÜKSEL NİDA-MANİSA/TURCJA, Manisa Członek Zarządu Stowarzyszenia.

43. KUBE PERVİN MATSON- GÄVLE / SZWECJA,Pisarz,Muzyk.

44. BAĞ OĞUZ BAĞCI-MELBOURNE/AUSTRALIA

45. ŞEWOŞF NEFİN GÜÇLÜ-AMSTERDAM/ HOLANDIA, Adwokat.

46. İSHAQ MOLA- Amman-ÜRDÜN/Dzialacz Organizacji Partii Czerkesji

47. PŞIĞUSE TEKNUR BAŞOK- İSTAMBUL/TURCJA Dzialacz Organizacji Patrii Czerkesji

48. MAUSHE HÜSEYİN ULAMLI- YOZGAT/TURCJA Dzialacz Organizacji Patrii Czerkesji

49. MERZEY EROL- KAYSERİ/TURCJA Działacz Organizacji Partii Czerkiesja

50. UFUK ALİ BAYSAN- PARYZ/FRANSA - Działacz Organizacji Partii Czerkiesja

51. ZEYNEP PİHAVA - PARYZ/FRANCJA - Działacz Organizacji Partii Czerkiesja

52. HAXHU KOÇAS - Kfar-kama/IZRAEL - Özgür Çerkesler Prezes Ruchu Czerkiesja.